Gwarancja - Legalett

Płyta fundamentowa Legalett

 

 • Legalett na zamontowane i wykorzystane przy realizacji płyty fundamentowej Legalett, t.j. podbudowę, izolację, zbrojenie, beton, detale oraz wykonane prace udziela gwarancji 30 lat.
 • Legalett ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną wykonanych robót.
 • Okres gwarancji na projekt płyty fundamentowej sporządzony przez uprawnionego konstruktora o wymaganej specjalności, zarejestrowanego w Izbie Inżynierów jest dożywotni.
 • Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.
 • Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje w przypadku prawidłowego użytkowania płyty i jej poszczególnych elementów i obejmuje wady tkwiące w samej płycie bądź jej poszczególnych elementach.
 • Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:
  • siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej
  • normalnego zużycia obiektu lub jego części,
  • szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania.
 • W okresie trwania gwarancji Zamawiający może wykonywać naprawy, dopasowania i zmiany przedmiotu umowy wyłącznie za pisemną zgodą Legalett, w przeciwnym razie utraci prawa wynikające z gwarancji.
 • Zamawiający, bez uprzedniej zgody Legalett, nie ma prawa do obciążania konstrukcji płyty fundamentowej obciążeniem, które przekracza wartość podaną w dokumentacji projektowej.

 

Wzór gwarancji – pobierz plik

 

 

Kontakt

Legalett Polska Sp. z o.o.

Al. Grunwaldzka 487A, II piętro

80-309 Gdańsk

tel./fax: +48 58 554 21 88

info@legalett.com.pl

NIP: 946-00-04-292

REGON: 430405209

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00

Magazyn

Wybickiego 22

84-207 Bojano

Dział handlowy:

Kamil Chadaj

tel. 505 155 822

e-mail: kamil@legalett.com.pl

Dział handlowy:

Kacper Gralewski

tel. 512 137 843

e-mail: kacper.gralewski@legalett.com.pl

Dział projektowy:

Małgorzata Nazarewicz

tel. 501 311 904

e-mail: gosia@legalett.com.pl

Dział projektowy:

Dominika Głód

tel. 510 022 106

e-mail: dominika.glod@legalett.com.pl

Reklama i Marketing:

Agnieszka Głowacka-Mattsson

tel. 501 311 902

e-mail: agnieszka@legalett.com.pl

Serwis i instalacje:

Kamil Chadaj

tel. 505 155 822

e-mail: kamil@legalett.com.pl

BEZPŁATNA WYCENA

napisz do nas

Administratorem danych osobowych jest Legalett Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyańsku, adres: al. Grunwaldzka 487A, II piętro, 80-309 Gdańsk. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z polityką prywatności serwisu.

x
+
dodaj załącznik (.jpg, .pdf, .dwg, .doc, .xls)

Fundament to podstawa